Loader
Walter Wheels Logo Back

TERMS & CONDITIONS

Általános szerződési feltételek

 

1) A Walter Performance KFT. szavatolja, hogy normál felhasználási körülmények között a Termékek anyag- és gyártási hibáktól mentesek, és megfelelnek a Walter Performance KFT. ilyen Termékekre vonatkozó műszaki követelményeinek. Ha a Termék hibás és/vagy alapjában véve nem felel meg a műszaki követelményeknek, a Walter Performance KFT. kötelessége és egyben joga, hogy belátása szerint – ésszerű időn belül – díjmentesen kicserélje vagy megjavítsa a Terméket. A nem megfelelő vagy hibás Termékek a Walter Performance KFT. tulajdonába kerülnek, amint cseréjük vagy jóváírásuk megtörtént. Amennyiben a hiba kijavítása nem lehetséges, vagy ha véleményünk szerint az indokolatlan erőfeszítéseket igényel, belátásunk szerint visszatéríthetjük a vételárat.

2) A garanciaidő 24 hónap (az áru leszállítását követően), de 12 hónapra csökken a garanciaidő, ha az ügyfél használt felnit vásárol.

3) Az áru ellenőrzése – kérjük, hogy az áru átvétele előtt körültekintően ellenőrizze a csomagolás állapotát. Ha sérült a csomagolás, kérjük, hogy az árut leszállító személy jelenlétében egyértelműen jelezze a problémát a futár igénylőlapján. A fent említett írásbeli jelzés elmulasztása esetén, nem fogadunk el szállítás miatti kártérítési igényt.

4) Igények csak az FB001 számú panaszbejelentő lap (lásd az 5. oldalon) kitöltésével nyújthatók be az átvételtől számított 14 napon belül, az eredeti vásárlási nyugtával vagy számlával együtt. A fentiek bemutatásának elmulasztása nem befolyásolja a vevő törvényes szavatossági igényét. A hibás termékeket azonnal kicseréljük. A fogyasztók választhatnak, hogy a hiba orvoslása javítással vagy cserével történjen. Az eladó jogosult ennek megtagadására, ha az csak aránytalanul magas költségekkel lehetséges, és más olyan típusú jogorvoslatra jogosult, amely a fogyasztóra nézve nem jár jelentős hátránnyal. Ha nem történik meg a hiba orvoslása, akkor az ügyfél igényt nyújthat be (csökkentés) vagy a szerződés felmondását kérheti (visszalépés), és kártérítést kérhet saját belátása szerint a díjazás csökkentésével. Kisebb hibák esetén, az ügyfél nem jogosult a visszalépésre. Ha az ügyfél a kártérítést választja, akkor az alábbiakban ismertetett felelősségkorlátozások érvényesülnek.

5) Ha a terméket megrendelik, de még sincs rá szükség, akkor a FEL NEM SZERELT, FEL NEM HASZNÁLT tétel visszaküldhető. A szállítási díj egyik irányban sem téríthető vissza. A visszaszállítani kívánt tételeket az eredeti számla keltétől számított 14 napon belül kell bejelenteni. 14 nap eltelte után egyik tétel sem küldhető vissza. A csomag Walter Performance-hez történő visszaküldése esetén, önt terhelik a visszaszállítási költségek, és 20% visszáru-raktározási díjat kell fizetnie. A szükségtelenné vált tétel részünkre történő visszaküldéséhez kérjük, végezze el az alábbiakat:

- csomagolja be a tételt az eredeti csomagolóeszközbe,

- tegye bele a HASZNÁLATLAN, FEL NEM SZERELT felnit és a csatolt kiegészítő információkat,

- csatolja az eredeti nyugta másolatát,

- írja le röviden a problémát vagy az áru visszaküldésének az okát.

6) Ha az ön által megrendelt terméket tévesen küldjük ki, vagy a Walter Performance hibásan dolgozza fel a megrendelést, akkor mi intézkedünk a csomag visszajuttatásáról, és csereárut küldünk. A szállítmány hibás voltának megállapítása előtt értékeljük a helyzetet.

7) Ha az igény nem indokolt és a felni nem hibás – A vevő fizet azokért a visszaküldött Termékekért, amelyek nem bizonyulnak hibásnak vagy nem megfelelőnek, és a vevő fizeti a kapcsolódó szállítási, tesztelési és kezelési költségeket is. A garanciális szolgáltatások nem hosszabbítják meg és nem kezdik újra a garanciaidőt. A kicserélt alkatrészek a mi tulajdonunkat képezik. Ez a jótállás nem korlátozza a végfelhasználó törvényes szavatossági igényét, de a jelen jótállási feltételeknek megfelelően a végfelhasználó további igényét teremti meg velünk, mint gyártóval szemben.

8) Ha az igény indokolt és a felni hibás – Az általános garanciális feltételek 2. pontjában meghatározott garanciaidőn belül az igény csak az FB001 számú panaszbejelentő lap (lásd az 5. oldalon) kitöltésével nyújtható be. Ha az FB001 panaszbejelentő lap tartalmazza az eredeti vásárlási nyugtát vagy számlát, akkor azt a Walter Performance csak a vitatott felni ellenőrzése és a jelzett hatás meglétével kapcsolatos pozitív értékelés után fogadja el. Ezzel összefüggésben a Walter Performance kérheti a felni következő címre történő elküldését: Walter Performance, Raktárvárosi út, DEPO, 2046 Törökbálint, Budapest, Magyarország. Ebben az esetben a felni elküldésével és visszajuttatásával kapcsolatos szállítási költségeket a Walter Performance viseli.             

9) A Walter Performance KFT-nek nem keletkezik garanciális kötelezettsége, ha az állítólagos hiba vagy nem megfelelő állapot a következők miatt keletkezik: helytelen kezelés, gondatlanság, baleset, helytelen javítás, változtatás, módosítás, tárolás, szállítás, helytelen kezelés a vevő vagy harmadik felek részéről, vagy ha a használhatóság csak kissé romlik, vagy ha a hiba a szállítást követően, rendes elhasználódás, nem megfelelő kezelés vagy használat, hibás felszerelés miatt keletkezik, ha a felniket harmadik fél festette le, és a felnik bármilyen más károsodása következik be az eredeti hibától eltérő okok miatt.

Kizárt a garancia, ha a könnyűfém felniket tévesen rendelték hozzá olyan járműhöz, amely a Teilegutachten alkatrész-tanúsítványban nincs jóváhagyva, vagy ha nem tartották be a Teilegutachten szerinti követelményeket és utasításokat. A könnyűfém felnik szakszerűtlen szerelése is a garancia kizárását eredményezi.

10) Felelősség A Walter Performance KFT elhárít minden olyan felelősséget, amely a felnik helyes vagy helytelen használatából eredő személyi vagy anyagi veszteségek és/vagy károk (elmaradt haszon és származékos kár) miatti igényekből származnak. Kifejezetten kizárt a leszállított felnik használatából eredő, közvetlen, következményes, véletlenszerű és erkölcsi károkkal kapcsolatban a Walter Performance minden felelőssége. A Walter Performance felelőssége még abban az esetben sem haladja meg a felnik eredeti árát, ha a kártérítést törvény írja elő. A Walter Performance nem ad visszatérítést, nem fizet kompenzációt vagy kártérítést azokkal az esetleges igényekkel kapcsolatban, amelyek azzal függnek össze, hogy a felni esetleges hibái miatt nem használják a járművet.

11) Szerelés előtti utasítások:

A könnyűfém felnik felszerelése előtt tisztítsa meg alaposan a rozsdától és a szennyeződéstől a jármű szerelési pontjait (a kerékagyat, a csapot, az érintkezési felületet). Ezen kívül ellenőrizze, hogy nincsenek-e olyan szennyeződések a jármű kerekének érintkezési felületein (például a féktárcsa tartócsavarokon, a tartógyűrűkön stb.), amelyek megakadályozzák a könnyűfém felnik egyenletes felfekvését. A felni érintkezési felületén nem használhatók súrlódáscsökkentők. A felni felcsúsztatásakor nem sérülhetnek a körfuratok. Csak a Teilegutachten-ben meghatározott rögzítő elemek használhatók a gépkocsihoz. A könnyűfém felniket nyomatékkulccsal kell rögzíteni. Préslevegős csavarkulcs használata esetén fontos megjegyezni, hogy a csavarokat a meghatározott érték 3/4-éig szabad meghúzni; ezt követően csavarkulccsal kell őket meghúzni. A kerékcsavarokat az első 50-100 kilométer megtétele után újra meg kell húzni.

A csavarokat - csavaranyákat az alábbi sorrendben kell meghúzni:

12) Karbantartási utasítások

  • A könnyűfém felniket rendszeres időközönként tisztítani kell, különösen az utak síkosság-mentesítéséhez használt só és a fékpor okoz korróziót, amit rendszeresen el kell távolítani a festék károsodásának elkerülése érdekében. A tisztítást 1-2 hetente javasoljuk elvégezni.
  • Ne használjon agresszív tisztítószereket (például lúgot/savat/alkoholt tartalmazó tisztítószereket) vagy aceton alapú tisztítószereket.
  • Soha ne használjon mosószereket az abroncshoz.
  • Soha ne mossa le a felniket, ha azok forrók.
  • Törölje szárazra puha ruhával a felniket, soha ne használjon dörzsszivacsot vagy acélforgácsot.
  • A felverődéssel, kavicsokkal vagy hasonlókkal okozott kisebb sérüléseket lakkal azonnal ki kell javítani. Az azonnali javítás elmulasztása esetén, megkezdődik a korrózió a felszín alatt. A karbantartási utasítások betartásának elmulasztása nem eredményezi a garanciaigény elvesztését, de a könnyűfém felnik olyan sérüléseit okozhatja, amelyekre a fenti garanciális feltételek szerint nem terjed ki a garancia.