Loader
Walter Wheels Logo Back

TERMS & CONDITIONS

GENERAL TERMS & CONDITIONS FOR WALTER PERFORMANCE KFT

 

1) Walter Performance KFT warrants that under normal use the Products shall be free from defects in material or workmanship and shall conform to Walter Performance KFT´s specifications for such Product. If the Product is defective and/or is not substantially conforming with the specifications, Walter Performance KFT shall have the duty, but also the right, to by the opinion to either replace or repair the Product free of charge within a reasonable period of time. The non-conforming or defective Products shall become Walter Performance KFT´s property as soon as they have been replaced or credited. Should a remedy of the defect be impossible or require in our opinion unreasonable efforts, we may refund the purchase price at our choice.

2) Warranty period is 24 months (after the delivery of the goods) but the warranty period is reduced to 12 months if used wheels were purchased by the customer.

3) Verification of goods - please check carefully the packaging conditions before accepting delivery of goods. Should packaging be damaged please clearly remark the problem on the courier's claim form in the presence of the person who is delivering. Failing the above written remark no claim for damages due to transport shall be accepted.

4) Claims can only be made through filling the FB001 (see page 5.) customer complaint form with the original purchase receipt or invoice in within 14 days after receipt. The failure of the display does not affect the statutory warranty claims of the buyer. Defective products will be replaced immediately. Consumers have the choice whether the remedy by repair or replacement is to take place. The seller is entitled to the type of post to be refused if it is only possible with disproportionate costs and the other type of remedy without significant disadvantages for the consumer. If the remedy fails, the customer can demand (reduction) or cancellation of the contract (withdrawal) and compensation at his discretion reduce the renumeration. With only minor defects, the customer has no right of withdrawal. If the customer chooses compensation, the liability restrictions outlined below apply.

5) If a product is ordered and not wanted, the UNMOUNTED, UNUSED item can be returned.  Shipping is not refundable in either direction. All items wanting to be returned MUST be reported within 14 days of the original invoice date. No items will be returnable after 14 days. If the package is returned to Walter Performance you will be responsible for the return shipping costs and pay a 20% restocking fee. To return an unwanted item back to us, please do the following:

- Package the item up in the original packaging

- Include the UNUSED, UNMOUNTED WHEEL and any additional information that was included

- Include a copy of the original receipt

- Write a brief description of the problem or reason for return

6) If the product you ordered is sent incorrectly or processed wrong by WALTER PERFORMANCE, we will arrange for the package to come back to us and ship out a replacement.  We will evaluate the situation before we determine the shipment was incorrect.

7) If a claim is not justified and wheel is not defective - Purchaser shall pay for returned Products that are not found to be defective or non-conforming together with the freight, testing and handling costs associated there with.  Guarantee services  do not cause an extension or restart of the guarantee period. Replaced parts will become our property. This guarantee does not restrict any statutory warranty claims of the end customer but creates additional claims of the end customer against us as producer according to these guarantee conditions.

8) If a claim is justified and wheel is defective within the terms of warranty stated at article 2 of these General Conditions of Warranty, the claim can only be submitted by filling the Customer complaint form FB001, (see the page 5.). If FB001 form includes the original purchase receipt or invoice it shall be accepted by Walter Performance, only after checking of the contested wheel and a positive evaluation regarding the existence of the denounced effect. At this regard Walter Performance may ask that the wheel be sent to Walter Performance,  Raktarvarosi ut, DEPO, 2046 Torokbalint, Budapest, Hungary. In this case, transportation costs for sending and returning the wheel shall be borne by Walter Performance. 

9) Walter Performance KFT shall have no obligations under warranty if the alleged defect or nonconformance is found to have occurred : as a result of misuse, neglect, accident, improper repair, alteration, modification, storage, transportation, improper handling by the Purchaser or third parties or if the usability is impaired only slightly,  or if a damage occured after delivery, ordinary wear and tear, non-compliant treatment and usage, faulty assembly, if wheels have been painted by a third party and any other deterioration of the wheels for other reasons than initial defect.

If the light alloy wheels have been wrongly assigned to a vehicle which is not approved by a parts certificate Teilegutachten or if the requirements and instructions according to the Teilegutachten have not been observed, the guarantee will be excluded. The improper mounting of the light alloy wheels will also result in an exclusion of the guarantee.

10)  Liability - Walter Performance KFT declines any liability arising out from claims due to loss and/or damages (both loss of profit and accruing damage) to persons or things deriving from correct or incorrect use of the wheels. Any liability of Walter Performance for indirect, consequential, incidental and moral damages deriving from the use of the supplied wheels is expressly excluded. In any case, even when damages are mandatory granted by law, Walter Performance`s liability shall not exceed the original price of the wheels. No refund, compensation or damages shall be payable by  Walter Performance for possible claims related to the non-use of the vehicle due to possible defects of the wheel.

11) Instructions before mounting :

Before mounting the light alloy wheels, thoroughly clean the vehicle mounting points (hub, stud, contact surface) from rust and dirt. Moreover, check that no impurities on the vehicle’s wheel contact surface (e. g. braking disc retaining screws, retaining rings, etc.) prevent the alloy wheel from abutting evenly. The use of friction reductants on the wheel contact surface is not permitted. The bolt circle holes shall not be damaged when sliding on the wheel.  Only the fixing parts defined in the Teilegutachten may be used for the car. The light alloy wheels must be fixed using a torque wrench. When using impact wrenches it is important to note that the bolts may be tightened up to 3/4 of the defined value; thereafter they must be tightened using a torque wrench. The wheel bolts must be retightened after the first 50 to 100 kilometers.

Please tight bolts – nuts in the following order :

12) Maintenance instructions

  • The light alloy wheels should be cleaned at regular intervals, in particular road salt and brake dust is very corrosive and it should be removed regularly to avoid damages in paint. We recommend cleaning intervals of about 1 or 2 weeks.
  • Do not use aggressive cleaning agents (e.g. cleaning agents containing bases/acids/ alcohol) or acetone-based cleaning agents.
  • Never use detergents for tyre,
  • Never wash wheels when hot.
  • Dry wheels using soft clean cloth, never use abrasive sponges or steel wool
  • Minor damages caused by split, stone chips or similar must be repaired immediately with clear lacquer. When not repaired immediately, corrosion starts to develop under the surface. Non-observance of these maintenance instructions does not result in a loss of guarantee claims, but may cause damages to the light alloy wheels which are not covered by the guarantee according to the above guarantee conditions.

 

1) A Walter Performance KFT. szavatolja, hogy normál felhasználási körülmények között a Termékek anyag- és gyártási hibáktól mentesek, és megfelelnek a Walter Performance KFT. ilyen Termékekre vonatkozó műszaki követelményeinek. Ha a Termék hibás és/vagy alapjában véve nem felel meg a műszaki követelményeknek, a Walter Performance KFT. kötelessége és egyben joga, hogy belátása szerint – ésszerű időn belül – díjmentesen kicserélje vagy megjavítsa a Terméket. A nem megfelelő vagy hibás Termékek a Walter Performance KFT. tulajdonába kerülnek, amint cseréjük vagy jóváírásuk megtörtént. Amennyiben a hiba kijavítása nem lehetséges, vagy ha véleményünk szerint az indokolatlan erőfeszítéseket igényel, belátásunk szerint visszatéríthetjük a vételárat.

2) A garanciaidő 24 hónap (az áru leszállítását követően), de 12 hónapra csökken a garanciaidő, ha az ügyfél használt felnit vásárol.

3) Az áru ellenőrzése – kérjük, hogy az áru átvétele előtt körültekintően ellenőrizze a csomagolás állapotát. Ha sérült a csomagolás, kérjük, hogy az árut leszállító személy jelenlétében egyértelműen jelezze a problémát a futár igénylőlapján. A fent említett írásbeli jelzés elmulasztása esetén, nem fogadunk el szállítás miatti kártérítési igényt.

4) Igények csak az FB001 számú panaszbejelentő lap (lásd az 5. oldalon) kitöltésével nyújthatók be az átvételtől számított 14 napon belül, az eredeti vásárlási nyugtával vagy számlával együtt. A fentiek bemutatásának elmulasztása nem befolyásolja a vevő törvényes szavatossági igényét. A hibás termékeket azonnal kicseréljük. A fogyasztók választhatnak, hogy a hiba orvoslása javítással vagy cserével történjen. Az eladó jogosult ennek megtagadására, ha az csak aránytalanul magas költségekkel lehetséges, és más olyan típusú jogorvoslatra jogosult, amely a fogyasztóra nézve nem jár jelentős hátránnyal. Ha nem történik meg a hiba orvoslása, akkor az ügyfél igényt nyújthat be (csökkentés) vagy a szerződés felmondását kérheti (visszalépés), és kártérítést kérhet saját belátása szerint a díjazás csökkentésével. Kisebb hibák esetén, az ügyfél nem jogosult a visszalépésre. Ha az ügyfél a kártérítést választja, akkor az alábbiakban ismertetett felelősségkorlátozások érvényesülnek.

5) Ha a terméket megrendelik, de még sincs rá szükség, akkor a FEL NEM SZERELT, FEL NEM HASZNÁLT tétel visszaküldhető. A szállítási díj egyik irányban sem téríthető vissza. A visszaszállítani kívánt tételeket az eredeti számla keltétől számított 14 napon belül kell bejelenteni. 14 nap eltelte után egyik tétel sem küldhető vissza. A csomag Walter Performance-hez történő visszaküldése esetén, önt terhelik a visszaszállítási költségek, és 20% visszáru-raktározási díjat kell fizetnie. A szükségtelenné vált tétel részünkre történő visszaküldéséhez kérjük, végezze el az alábbiakat:

- csomagolja be a tételt az eredeti csomagolóeszközbe,

- tegye bele a HASZNÁLATLAN, FEL NEM SZERELT felnit és a csatolt kiegészítő információkat,

- csatolja az eredeti nyugta másolatát,

- írja le röviden a problémát vagy az áru visszaküldésének az okát.

6) Ha az ön által megrendelt terméket tévesen küldjük ki, vagy a Walter Performance hibásan dolgozza fel a megrendelést, akkor mi intézkedünk a csomag visszajuttatásáról, és csereárut küldünk. A szállítmány hibás voltának megállapítása előtt értékeljük a helyzetet.

7) Ha az igény nem indokolt és a felni nem hibás – A vevő fizet azokért a visszaküldött Termékekért, amelyek nem bizonyulnak hibásnak vagy nem megfelelőnek, és a vevő fizeti a kapcsolódó szállítási, tesztelési és kezelési költségeket is. A garanciális szolgáltatások nem hosszabbítják meg és nem kezdik újra a garanciaidőt. A kicserélt alkatrészek a mi tulajdonunkat képezik. Ez a jótállás nem korlátozza a végfelhasználó törvényes szavatossági igényét, de a jelen jótállási feltételeknek megfelelően a végfelhasználó további igényét teremti meg velünk, mint gyártóval szemben.

8) Ha az igény indokolt és a felni hibás – Az általános garanciális feltételek 2. pontjában meghatározott garanciaidőn belül az igény csak az FB001 számú panaszbejelentő lap (lásd az 5. oldalon) kitöltésével nyújtható be. Ha az FB001 panaszbejelentő lap tartalmazza az eredeti vásárlási nyugtát vagy számlát, akkor azt a Walter Performance csak a vitatott felni ellenőrzése és a jelzett hatás meglétével kapcsolatos pozitív értékelés után fogadja el. Ezzel összefüggésben a Walter Performance kérheti a felni következő címre történő elküldését: Walter Performance, Raktárvárosi út, DEPO, 2046 Törökbálint, Budapest, Magyarország. Ebben az esetben a felni elküldésével és visszajuttatásával kapcsolatos szállítási költségeket a Walter Performance viseli.

9) A Walter Performance KFT-nek nem keletkezik garanciális kötelezettsége, ha az állítólagos hiba vagy nem megfelelő állapot a következők miatt keletkezik: helytelen kezelés, gondatlanság, baleset, helytelen javítás, változtatás, módosítás, tárolás, szállítás, helytelen kezelés a vevő vagy harmadik felek részéről, vagy ha a használhatóság csak kissé romlik, vagy ha a hiba a szállítást követően, rendes elhasználódás, nem megfelelő kezelés vagy használat, hibás felszerelés miatt keletkezik, ha a felniket harmadik fél festette le, és a felnik bármilyen más károsodása következik be az eredeti hibától eltérő okok miatt.

Kizárt a garancia, ha a könnyűfém felniket tévesen rendelték hozzá olyan járműhöz, amely a Teilegutachten alkatrész-tanúsítványban nincs jóváhagyva, vagy ha nem tartották be a Teilegutachten szerinti követelményeket és utasításokat. A könnyűfém felnik szakszerűtlen szerelése is a garancia kizárását eredményezi.

10) Felelősség A Walter Performance KFT elhárít minden olyan felelősséget, amely a felnik helyes vagy helytelen használatából eredő személyi vagy anyagi veszteségek és/vagy károk (elmaradt haszon és származékos kár) miatti igényekből származnak. Kifejezetten kizárt a leszállított felnik használatából eredő, közvetlen, következményes, véletlenszerű és erkölcsi károkkal kapcsolatban a Walter Performance minden felelőssége. A Walter Performance felelőssége még abban az esetben sem haladja meg a felnik eredeti árát, ha a kártérítést törvény írja elő. A Walter Performance nem ad visszatérítést, nem fizet kompenzációt vagy kártérítést azokkal az esetleges igényekkel kapcsolatban, amelyek azzal függnek össze, hogy a felni esetleges hibái miatt nem használják a járművet.

11) Szerelés előtti utasítások:  A könnyűfém felnik felszerelése előtt tisztítsa meg alaposan a rozsdától és a szennyeződéstől a jármű szerelési pontjait (a kerékagyat, a csapot, az érintkezési felületet). Ezen kívül ellenőrizze, hogy nincsenek-e olyan szennyeződések a jármű kerekének érintkezési felületein (például a féktárcsa tartócsavarokon, a tartógyűrűkön stb.), amelyek megakadályozzák a könnyűfém felnik egyenletes felfekvését. A felni érintkezési felületén nem használhatók súrlódáscsökkentők. A felni felcsúsztatásakor nem sérülhetnek a körfuratok. Csak a Teilegutachten-ben meghatározott rögzítő elemek használhatók a gépkocsihoz. A könnyűfém felniket nyomatékkulccsal kell rögzíteni. Préslevegős csavarkulcs használata esetén fontos megjegyezni, hogy a csavarokat a meghatározott érték 3/4-éig szabad meghúzni; ezt követően csavarkulccsal kell őket meghúzni. A kerékcsavarokat az első 50-100 kilométer megtétele után újra meg kell húzni.

A csavarokat - csavaranyákat az alábbi sorrendben kell meghúzni:

12) Karbantartási utasítások

  • A könnyűfém felniket rendszeres időközönként tisztítani kell, különösen az utak síkosság-mentesítéséhez használt só és a fékpor okoz korróziót, amit rendszeresen el kell távolítani a festék károsodásának elkerülése érdekében. A tisztítást 1-2 hetente javasoljuk elvégezni. • Ne használjon agresszív tisztítószereket (például lúgot/savat/alkoholt tartalmazó tisztítószereket) vagy aceton alapú tisztítószereket. • Soha ne használjon mosószereket az abroncshoz. • Soha ne mossa le a felniket, ha azok forrók.• Törölje szárazra puha ruhával a felniket, soha ne használjon dörzsszivacsot vagy acélforgácsot.
  • A felverődéssel, kavicsokkal vagy hasonlókkal okozott kisebb sérüléseket lakkal azonnal ki kell javítani. Az azonnali javítás elmulasztása esetén, megkezdődik a korrózió a felszín alatt. A karbantartási utasítások betartásának elmulasztása nem eredményezi a garanciaigény elvesztését, de a könnyűfém felnik olyan sérüléseit okozhatja, amelyekre a fenti garanciális feltételek szerint nem terjed ki a garancia.